A match as colorful as you.

Pure Matching is een innovatief assessment platform dat jouw persoonlijkheid
in kaart brengt en matcht met die van jouw toekomstige partner, collega of compagnon.
Het brein en de ontwikkeling hiervan staat hierin centraal.

(Psst… wij hebben iets heel bijzonders…):

Eindelijk. Matchen vanuit jouw persoonlijkheid.

Een wetenschappelijk gevalideerde persoonlijkheid assessment vormt de basis van deze match. Hiermee geven wij jou de kennis en het inzicht hoe je jouw talenten kunt inzetten of ontwikkelen, en waar jij matcht met jouw +1: partner, (toekomstige) collega of compagnon.

Een match zo kleurrijk als jij.

Jij bent uniek. Hoe jouw hersenen met emoties en kennis omgaan, opslaan en je gedrag beïnvloeden, is anders dan dat van ieder ander. Om alles uit jezelf te halen, of gewoon lekker op je plek te zitten, is het van belang dat je zicht hebt op wie je bent en wat dat betekent voor jouw carrière.

Persoonlijkheid assessment

Ons DNA is afkomstig van onze ouders en is de blauwdruk voor alle deeltjes in onze hersenen. Het vormt het fundament van wie we zijn en daarmee de basis van onze biologische identiteit.

In de eerste paar jaar van ons leven passen onze biologische systemen zich aan, aan de omgeving waarin we opgroeien. Onze ouders en opvoeding spelen hierbij een belangrijke rol.

Vervolgens ontwikkelen we ons als persoon en individu: onze persoonlijkheid. Aan de hand van onze sociale omgeving vormen we bepaalde karaktereigenschappen, voorkeuren en drijfveren.

Jouw persoonlijkheid, wetenschappelijk gedreven en bewezen

Onder leiding van een team vooraanstaande wetenschappers, is een persoonlijkheidsmodel ontwikkeld (HEXACO) dat jouw persoonlijkheid in kaart brengt in 6 dimensies. Gek genoeg is op deze 6 dimensies jouw hele persoonlijkheid gestoeld namelijk:

Honesty-Humility (H): sincere, honest, faithful, loyal, modest/unassuming versus sly, deceitful, greedy, pretentious, hypocritical, boastful, pompous

Emotionality (E): emotional, oversensitive, sentimental, fearful, anxious, vulnerable versus brave, tough, independent, self-assured, stable

Extraversion (X): outgoing, lively, extraverted, sociable, talkative, cheerful, active versus shy, passive, withdrawn, introverted, quiet, reserved

Agreeableness (A): patient, tolerant, peaceful, mild, agreeable, lenient, gentle versus ill-tempered, quarrelsome, stubborn, choleric

Conscientiousness (C): organized, disciplined, diligent, careful, thorough, precise versus sloppy, negligent, reckless, lazy, irresponsible, absent-minded

Openness to Experience (O): intellectual, creative, unconventional, innovative, ironic versus shallow, unimaginative, conventional

De oorsprong van onze persoonlijkheid

We denken vaak dat we goed doordacht onze keuzes maken en ons rationeel gedragen. Dit blijkt echter vaker niet, dan wel het geval te zijn. Aan het merendeel van ons gedrag en de keuzes die we maken, liggen onbewuste processen ten grondslag. Sinds de Oude Grieken is men op zoek naar de oorsprong (Gnothi Seauton) van deze processen. Lang kwamen we niet verder dan ons onbewuste te benaderen als een ‘black-box’. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft hier echter verandering in gebracht.

Match jezelf met je ideale toekomstige collega!

Dan weet je gelijk of je daar goed op je plek zit, als het gaat om de klik met de mensen.

Met jouw rapport onder de arm kun je jezelf matchen met je toekomstige collega, manager, compagnon of businesspartner. Of je laten matchen als onderdeel van het sollicitatieproces. De match zegt iets over de correlatie tussen jouw persoonlijkheid en die van de ander.

Het revolutionaire algoritme kijkt dus naar jouw persoonlijkheid, je gewenste ideaalbeeld van je partner en andersom: dus diegene die de match ook heeft ingevuld en zijn ideaalbeeld van jou. Daar wordt een wetenschappelijk gevalideerde berekening op losgelaten en daaruit resulteert de match. Match-scores onder de 75% zijn niet duurzaam, zodat je direct ziet met welke resultaten en mensen je aan de slag kunt.

Als je één-op-één aan de slag wilt met jouw Pure Personality Rapport kunnen wij je koppelen aan een Pure Academy certified professional coach. Wij zorgen ervoor dat je de gesprekspartner krijgt op het niveau dat bij je past; variërend van junior tot senior.

Persoonlijkheid assessment

Het online persoonlijkheid assessment is ontwikkeld op basis van vele jaren (neuro)wetenschappelijk onderzoek. Dit assessment brengt jouw persoonlijkheid in kaart, zodat je een totaalbeeld krijgt van jouw biologische identiteit.

Tijdsduur
Het invullen duurt slechts tussen de 12 en 15 minuten

Rustig moment
Kies een rustig moment om het assessment in te vullen. Mocht je onverhoopt midden in het (online) ontwikkel-assessment gestoord worden, dan kan je op een later moment verdergaan.

Voor jezelf. En de ander.
De vragen vul je in voor jezelf. Én voor de ander.  Vul daarom de vragen zo eerlijk mogelijk in op basis van je eerste ingeving. Zo verzeker je jezelf van een zo waardevol mogelijk feedbackrapport.

Jouw blauwdruk als uitgangspunt.

Het online persoonlijkheid assessment is ontwikkeld op basis van vele jaren (neuro)wetenschappelijk onderzoek. Dit assessment brengt jouw persoonlijkheid in kaart, zodat je een totaalbeeld krijgt van jouw biologische identiteit.

Je krijgt een uniek Personality Report waar je jouw blauwdruk van je persoonlijkheid in terugvindt. Deze mag je altijd en overal gebruiken. Hoe gaaf is dat?!

Pure Assistants.
De plek waar je je thuisvoelt.